شروع بررسی مشخصات فردی مسابقات پایان

ثبت نام یازدهمین دوره مسابقات قرآنی معراج

منابع مسابقه ترجمه و مفاهیم

مفاهیم بالای 18 سال : سوره انفال ( ترجمه استاد بهرام پور)

مفاهیم زیر 18 سال : جلد چهار تفسیر نوجوان دانلود

 

ترجمه کلیه مقاطع : سوره انفال ( ترجمه استاد بهرام پور)

Template Design:Dima Group